Eerder verzorgde OR-cursussen

Enkele recente OR-trainingen door Koen Langenhuysen:

Al ruim 20 jaar geef ik OR-cursussen over uiteenlopende onderwerpen. Ik geef hier als voorbeeld enkele OR-trainingen weer die ik de afgelopen jaren heb verzorgd. Daarbij staan ook de cursusonderwerpen die bij die OR-cursus aan bod zijn gekomen:
(Klik hier voor enkele cursusbeoordelingen door OR-leden.)

– OR-cursus OR Gemeente
(personeelsbeleid, arbobeleid, functioneren OR, OR-werkplan)

– OR-cursus voor een medisch bedrijf
(fusie, nieuwe Arbowet, RI&E en samenwerking)

– OR-cursus voor een vervoersbedrijf
(rol OR bij nieuwe bestuurder, beleid ongewenst gedrag, camerabeleid, werkwijze van de OR)

– OR cursus voor een gemeentelijke organisatie
(vernieuwing van de medezeggenschap)

– OR cursus voor ondernemingsraad woningbouwcorporatie
(argumenteren, terugblik op functioneren OR, efficiënt lezen)

– OR cursus voor ondernemingsraad Verpleeg- en Verzorgingstehuizen
(communicatietechnieken, terugblik OR-functioneren, missie en visie van de OR)

– OR cursus voor een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie (OR en RI&E, agressiebeleid)

– OR-cursus voor de OR van een distributiecentrum
(Nieuwbouw, Privacy, Leeftijdsbewust personeelsbeleid)

– OR cursus voor ondernemingsraad van een woningbouwcorporatie
(WOR, reorganisatie en herplaatsing, OR en bestuurder, OR en achterban)

– OR-cursus voor een ondernemingsraad van een voedingsbedrijf
(Arbo in de praktijk, communicatie, ziekteverzuimbeleid)

– OR cursus voor ondernemingsraad van een Business School
(WOR, werkwijze OR, werkplan)

– Open inschrijvingscursus Personeelsbeleid
(Volwaardig Personeelsbeleid, Wettelijke achtergronden, Reorganisatie, Duurzame inzetbaarheid, Het Nieuwe Werken)

– OR-cursus voor ondernemingsraad van een Schouwburg
(WOR, werkwijze OR, OR aan de slag, Werkplan)

– OR cursus voor ondernemingsraad van de Rijksoverheid:
( Binnenklimaat en schoonmaak, Zittend werk, Werkdruk)

– OR cursus voor ondernemingsraad Verpleeg- en Verzorgingstehuizen
( Reorganisaties, Overleg- en onderhandelingstechniek, Overleg met de bestuurder)

– OR cursus voor ondernemingsraad Havenbedrijf
(Terugblik OR functioneren, Opleidingsbeleid, OR aan de slag)

– OR cursus voor ondernemingsraad Groothandel
(Duurzame inzetbaarheid, Gevaarlijke stoffen, OR aan de slag)

– OR cursus voor ondernemingsraad Facilitaire dienstverlening
( Reorganisatie en sociaal plan, Werkwijze OR, Vroegtijdige OR-betrokkenheid, Overleg met directie, Bedrijfsmaatschappelijk werk)

– OR cursus voor ondernemingsraad Verpleeg- en Verzorghuizen
( WOR, Vergadertechniek, Koers van de OR, Werkwijze en werkplan)

–  OR Cursus voor Ondernemingsraad Pluimveeproducten
(Reorganisatie, Arbeidsomstandigheden, later ook advies over overname)

– OR Cursus voor Ondernemingsraad Havenbedrijf
(Praktisch omgaan met de WOR, Vergadertechniek, Werkwijze OR,
Werkplan OR)

– OR Cursus voor Ondernemingsraad Groothandel
(Arbocatalogus, Werkwijze en werkplan OR, Camerabewaking en privacy)

– OR Cursus voor een Ondernemingsraad van de Rijksoverheid
(Werkdruk, Het Nieuwe Werken, Werkwijze OR)

– OR Cursus voor Ondernemingsraad van een Onderzoeksinstituut
(Arbeidsomstandigheden, RI&E, Preventiemedewerkers, OR-werkplan)

– OR cursus voor een ondernemingsraad Metaalindustrie:
(Sociaal beleid, Effectief omgaan met de WOR, Vergadertechniek)

– OR cursus voor een ondernemingsraad Detailhandel
(Arbeidstijden, Onderhandelen en Financieel beleid)

– OR cursus voor ondernemingsraad gehandicaptenzorg
(Overleg met de bestuurder, OR-werkplan)