Begeleiding van sociale partners

Arbocatalogi en branche-RI&E’s

Als praktijkgerichte arbo-deskundige word ik door sociale partners in uiteenlopende sectoren ingeschakeld bij het opstellen en toetsen van arbocatalogi, branche-RI&E’s en een landelijke arborichtlijn.

Zo ben ik nauw betrokken bij het opstellen van de volgende Arbocatalogi:

–          Arbocatalogus Graanbewerkende en -verwerkende industrie
(Deze Arbocatalogus heb ik in samenspraak met arbocoördinatoren
en kaderleden geschreven)

–          Arbocatalogus Zoetwaren

–          Arbocatalogus Uitzendbureaus (vaste medewerkers)

–          Arbocatalogus Vlees en Vleeswaren

–          Arbocatalogus Pluimvee

–          Arbocatalogus Technische groothandel

–          Arbocatalogus Mode- en interieur, tapijt- en textielindustrie

–          Arbocatalogus industriële bakkerijen

–          Arbocatalogus hbo-onderwijs

–          Arbocatalogus mbo-onderwijs

____________________

Ik heb de branche-RI&E Diervoeders geschreven. En ik herschrijf de branche-RI&E van het mbo-onderwijs.

En namens FNV  heb ik de branche-RI&E’s getoetst van:

–          Mode- en interieurindustrie

–          Tapijt- en textielindustrie

–          Vaste medewerkers uitzendbureaus

–          Zoetwarenindustrie

–          Detailhandel voor verf en wandbekleding

–          Vlees- en vleeswaren

–          Industriële bakkerijen

____________________

Tot slot heb ik deelgenomen aan werkgroep die voor de Stichting van de Arbeid de landelijke ‘Handreiking Uitzendwerk’ heeft samengesteld, die inzoemt op de arbo-aspecten van uitzendwerk.