Publicaties

Diverse publicaties
Ik schrijf op verzoek goed leesbare teksten over arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Graag maak ik ook voor u een passende tekst.                                                                                                                                                                                                                      Enkele voorbeelden van mijn publicaties:

In juni 2020 verscheen bij de SER de ‘Handreiking De Preventiemedewerker’, die ik grotendeels schreef. Gevolgd door de ‘Handreiking Groeien in Arbeidsveiligheid’ van oktober 2021, waarvan ik één van de schrijvers ben.

Met gepaste trots noem ik ook het Praktijkboek Arbeidsomstandigheden van Vakmedianet, dat ik jaarlijks aanvul en actualiseer.

En op verzoek van de sociale partners in de zoetwaren schreef ik in een werkboek voor ondernemingsraden: ‘Aan de slag met Arbo’. En ook de brochure: ‘Veilig en gezond werk in bakkerijen en zoetwaren.’

Ook schreef ik de teksten voor de Arbocatalogus Diervoeder, Textiel en Tapijtindustrie, MBO en HBO en werkte ik mee aan een asbesthandleiding voor zoetwarenbedrijven en bakkerijen.
Daarnaast verschenen in 2015 en 2016 enkele brochures van mijn hand over veilig werken in diverse voedingssectoren.

Verder ben ik arboredacteur van het OR Magazine (voorheen Praktijkblad Ondernemingsraad).


Maandelijks schrijf ik daar twee pagina’s over aansprekende arbothema’s. Klik hier voor de titels van enkele recente artikelen, die u gratis bij mij kunt aanvragen op info@fijn-werk.nl .

                                                                                                                        Tot slot:
Klik hier om mij te horen als arbo-expert in een “SOPcast” van de FNV over werkdruk in de schoonmaaksector (november 2021).