Publicaties

Diverse publicaties
Ik schrijf op verzoek goed leesbare teksten over arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Graag maak ik ook voor u een passende tekst.

Enkele voorbeelden van mijn publicaties:

Met gepaste trots noem ik het Praktijkboek Arbeidsomstandigheden van Vakmedianet, dat ik jaarlijks aanvul en actualiseer.

Afbeeldingsresultaat voor Praktijkboek arbeidsomstandigheden 2019

 

En op verzoek van de sociale partners in de zoetwaren schreef ik in een werkboek voor ondernemingsraden: ‘Aan de slag met Arbo’. Later gevolgd door de brochure: ‘Veilig en gezond werk in bakkerijen en zoetwaren.’

Ook schreef ik de teksten voor de Arbocatalogus Diervoeder, Textiel en Tapijtindustrie, MBO en HBO en werkte ik mee aan een asbesthandleiding voor zoetwarenbedrijven en bakkerijen.
Daarnaast verschenen in 2015 en 2016 enkele brochures van mijn hand  over veilig werken in diverse voedingssectoren.

Verder ben ik arboredacteur van het OR Magazine (voorheen Praktijkblad Ondernemingsraad).


Maandelijks schrijf ik daar twee pagina’s over aansprekende arbothema’s. Klik hier voor de titels van enkele recente artikelen, die u gratis bij mij kunt bestellen.