OR en sociaal beleid

Cursus Sociaal Beleid voor uw OR
Speciaal voor uw ondernemingsraad of voor de OR-commissie Sociaal Beleid verzorg ik een training over personeelsbeleid van uw organisatie. Daarin staat met name de kwaliteit van het sociaal beleid in uw eigen bedrijf centraal. En uiteraard de rol van de OR of OR-commissie daarbij. Zo’n training is met name bedoeld voor de OR of de OR-commissie van één bedrijf of instelling. Als u graag een training Sociaal Beleid volgt samen met een commissie van een andere organisatie, kan ik voor u een geschikte partner zoeken.


Sociaal beleid, ofwel personeelsbeleid, is bij uitstek een onderwerp waar de OR een rol van betekenis kan spelen. De onderwerpen raken de werknemers immers direct. Bovendien heeft de OR op dit terrein een sterke positie vanwege het instemmingsrecht. Het gaat bijvoorbeeld om werktijden, beoordelingen, winstdeling, privacy, aannamebeleid, duurzame inzetbaarheid, klokkenluidersregeling en de rol van P&O/HR. Om optimaal gebruik te kunnen maken van dat instemmingsrecht, is het nodig dat u kennis van zaken heeft.

Mogelijke onderdelen in deze praktische cursus:
– uit welke onderdelen bestaat een goed sociaal beleid?
– hoe scoort het eigen bedrijf op deze onderdelen?
– wettelijke achtergronden bij sociaal beleid en de OR-aanpak;
– uitdieping van een onderwerp naar keuze;
zoals werktijden, werkkostenregeling, duurzame inzetbaarheid,
opleidingen, etc.
– overleg met uw manager HR/P&O;
– onderwerpen naar eigen keuze;
– een kansrijke aanpak van de OR en/of commissie sociaal beleid.

U kunt kiezen voor een cursus voor uw OR of commissie Sociaal Beleid die geheel aan sociaal beleid gewijd is. Maar u kunt ook een korter deel van een cursus aan dit onderdeel besteden. In overleg met u wordt de meest passende vorm en inhoud vastgesteld. Graag bespreek ik met u de mogelijkheden.